Om

                                                                                                

På lilla sidan håller Kattungar (1-2 åringar)  till,  pedagoger är  Francesca Stagliano och Maryam Farahani. 

På stora sidan håller Rävar (3 åringar) Vargar (4 åringar) och Björnar (5 åringar) till, pedagoger är Maria Söderberg, Sandra Jansson, Isa Lindh och Jeanette Wollermo.

Ulla Hedlund som arbetat på förskolan i  över 20 år och är nu pensionerad och stående vikarie sedan fyra år tillbaka.

I köket arbetar vår kokerska Jeanette Wollermo.